خرید بیمه آنلاین

در صورت خرید تا ساعت 8 شب در روزهای عادی و تا ساعت 6 عصر در روزهای پنجشنبه و تعطیل، بیمه نامه شما همان روز صادر میشود.


شخص ثالث شخص ثالث

بدنه بدنه

موتورسیکلت موتورسیکلت

مسئولیّت پزشکی مسئولیّت پزشکی

آتش سوزی و زلزله آتش سوزی و زلزله

مسافرتی مسافرتی

مسئولیت مسئولیت

حوادث اماکن حوادث اماکن

سایر بیمه ها سایر بیمه ها

×

خدمات پشتیبانی
24 ساعته

خدمات پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت
سریع و آسان

پرداخت سریع و آسان

یادآور بیمه